لیست کنترل دسترسی

لیست کنترل دسترسی

آموزش ناپ کامرس بخش لیست کنترل دسترسی

لیست کنترل دسترسی (ACL) کاربران را محدود و یا مجاز به دسترسی به برخی نواحی خاص سایت می کند. این لیست توسط مدیران اداره می شود. بنابراین، یک کاربر باید دارای حق مدیریت برای دسترسی به آن را داشته باشد. لیست دسترسی دارای ویژگی های زیر می باشد :

  •  لیست کنترل دسترسی، مبتنی بر نقش است به عنوان مثال: نقش های مدیریت مانند مدیریت کلی، مدیریت محتوا و غیره. این لیست نقش ها را می توان در پنجره نقش های مشتری (نقش مشتری →مشتری) مدیریت کرد.
  •  لیست کنترل دسترسی در ناحیه مدیریت ظاهر می شود، بنابراین اطمینان حاصل کنید که کاربر برای دسترسی به ACL یک مدیر باشد.
  • اقدامات مدیر به صورت (از پیش تعریف شده) وجود دارند و شامل مدیریت سفارشات، مدیریت مشتریان و غیره می باشد.

مدیریت لیست کنترل دسترسی:

برای این منظور به مسیر دسترسی به فهرست کنترل→ تنظیمات بروید و پنجره لیست کنترل دسترسی نمایش داده می شود:

 لیست کنترل دسترسی 

نقش های مورد نیاز هر گروه مشتری را انتخاب کنید، نقش های منتخب به فعالیت های منتخب دسترسی خواهند داشت.

روی ذخیره کلیک نمایید. 

(grey lightbulb) مثال:

ما به یک نقش به نام مدیر محتوا نیاز داریم. مدیر محتوا باید به محصولات جدید، مدیریت تولید کنندگان، ویرایش نقد و بررسی های سایت، وبلاگ ها و کمپین ها دسترسی داشته و دسترسی به سبد خرید نخواهد داشت.

  • الف) یک نقش مشتری، به نام مدیریت محتوا در بخش نقش مشتری (نقش مشتری ها → مشتری ها) ایجاد کنید.
  • ب) در ACL کادرهای کنار مجوزهای زیر را انتخاب کنید: دسترسی به منطقه مدیریت، منطقه مدیریت، مدیریت وبلاگ، منطقه مدیریت، مدیریت کمپین ها، مدیریت انجمن ها، مدیریت اخبار، مدیریت اشتراک خبرنامه، فروشگاه عمومی.
  • ج)  تغییرات را ذخیره کنید
انصراف از نظر