جستجو
تومان
Persian
Back to all

تنظیمات فروشندگان

تنظیمات فروشندگان

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش تنظیمات فروشندگان

این بخش نحوه تعریف تنظیمات فروشندگان فروشگاه شما را توضیح می دهد که شامل تعداد فروشندگان جهت نمایش، یا آیا فروشنده را در صفحات جزئیات محصول فروشگاه ناپ کامرس نشان دهد و موارد دیگر. 

مدیریت تنظیمات فروشنده: 

برای این منظور به تنظیمات فروشنده → تنظیمات→ تنظیمات بروید. پنجره تنظیمات فروشنده نمایش داده می شود: 

تنظیمات فروشندگان 

تنظیمات فروشنده را به صورت زیر تعریف کنید:

  •  اولا درخواست فروشنده شدن توسط یک کاربر تکمیل می شود، سپس درخواست به صاحب فروشگاه (از طریق ایمیل) ارائه می شود تا پذیرفته شود.

(warning) توجه: اگر صاحب فروشگاه بخواهد دسترسی به ناحیه مدیریت را اعطا کند، باید یک رکورد مناسب مشتری را به صورت دستی به نقش "فروشندگان" اضافه کند.

  • (ارسال ایمیل با استفاده از فرم های تماس). این قابلیت در صفحه جزئیات فروشنده در فروشگاه عمومی قرار میگیرد. خواص محلی در تنظیم زبان های چندگانه پشتیبانی نمی شود.
  •  اجازه جستجو براساس فروشنده به مشتریان، در صفحه جستجوی پیشرفته.
  •  مجاز بودن فروشندگان برای ویرایش اطلاعات، اجازه می دهد تا فروشنده ها اطلاعات شخصی خود را در فروشگاه عمومی ارائه دهند.
  • با انتخاب گزینه  اطلاع از تغییرات اطلاعات فروشنده، مدیران سایت را از تغییر اطلاعات فروشنده مطلع سازید.
  • نمایش فروشنده روی صفحه جزئیات محصول انتخاب کنید که آیا فروشنده در صفحه جزئیات محصول نمایش داده شود. (اگر لازم است)
  • تعداد فروشنده ها برای نمایش حداکثر تعداد محصولات هر فروشنده.
نظرات
انصراف از نظر Close