جستجو
تومان
Persian
Back to all

UPS

برای دسترسی به حساب کاربری خود در UPS از نام کاربری، رمز عبور و شماره مجوز XML که پس از فرایند ثبت نام در اختیار شما قرار می گیرد، استفاده نمایید.

برای تعریف محاسبات همزمان هزینه حمل UPS :

1. با رفتن به آدرس اینترنتی https://www.ups.com/upsdeveloperkit?loc=en_USto حساب کاربری UPS خود را ایجاد کنید تا موارد زیر را دریافت کنید :

 • شناسه نام کاربری
 • رمز عبور
 • شماره جواز دسترسی XML

2. در قسمت مدیریت سایت به مسیر nopCommerce به Configuration → Shipping → Shipping Providers بروید.

Shipping Providers

3. این روش را به صورت زیر فعال کنید:

 • در ردیف UPS ( (United Postal Serviceروی دکمه Edit کلیک کنید.
 • در ستون Is active ، این گزینه را فعال کنید.
 • بر روی Update کلیک کنید، گزینه غلط (false ) به درست (true ) تغییر می کند.

4. روی گزینه Configure در کنار گزینه (United Parcel Service )UPS در لیست کلیک کنید. پنجره UPS به صورت زیر نمایش داده می شود:

Configure - UPS

5. اطلاعات زیر را که از ارائه دهنده UPS بدست آمده است، را وارد کنید:

 • URL ارائه دهنده UPS
 • Access Key به دست آمده از ارائه دهنده
 • Username دریافت شده از ارائه دهنده
 • Password به دست آمده از ارائه دهنده
 • UPS Customer Classification را به صورت زیر انتخاب کنید:
  • خرده فروشی (Retail )
  • عمده فروشی (Wholesale )
  • موردی (Occasional )
 • UPS Pickup Type مورد نظر را انتخاب کنید:
  • بارگیری روزانه
  • شمارنده مشتری
  • بارگیری یک باره
  • On Call Air
  • نرخ های خرده فروشی پیشنهادی
  • مرکز نامه
  • مرکز خدمات هوایی
 • UPS Packaging Type مورد نظر را انتخاب کنید:
  • بسته های ارائه شده توسط مشتری
  • نامه
  • Tube
  • P A K
  • جعبه اکسپرس
  • جعبه 10 کیلوگرم
  • جعبه 25 کیلوگرم
 • گزینه Insure package را انتخاب کنید، تا بسته را بیمه کنید.
 • Additional handling charge را وارد کنید : هزینه اضافی برای قابل پرداخت توسط مشتریان.
 • Carrier Services پیشنهادی به مشتریان خود را انتخاب کنید.
 • Packing type را از لیست انتخاب کنید:
  • بسته بندی براساس ابعاد
  • بسته بندی براساس آیتم در هر بسته
  • بسته بندی براساس حجم
 • در صورتی که می خواهید ابعاد بسته را ارسال کنید، به هنگام درخواست نرخ های FedEx ، گزینه Pass dimensions را انتخاب کنید.
 • گزینه Tracing را فعال کنید تا ردیابی در گزارش سیستم ثبت شود. تمام درخواست و پاسخ XML (از جمله AccessKey/Username ، Password ) ثبت می شود. این گزینه را در محیط تولید فعال نکنید.
نظرات
انصراف از نظر Close