۰۹۳۶۶۵۲۸۲۳۳

جستجو
تومان
Persian
دسته بندی ها
نظر ها  (0) دسته بندی ها

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش دسته بندی ها

برای افزودن محصولات جدید، صاحب فروشگاه باید دسته بندی هایی ایجاد کند تا محصولات را در آینده به آنها اختصاص دهد. برای مدیریت دسته بندی ها به مسیر دسته ها → بروشور بروید.

دسته بندی ها در ناپ کامرس

برای یافتن یک دسته بندی در پنجره مدیریت دسته بندی ها می توانید به کمک نام آن (...