تخفیف ها
تخفیف ها

آموزش ناپ کامرس بخش تخفیف ها

در ناپ کامرس می توانید از تخفیف ها برای فعال سازی دسترسی به پیشنهاد های ویژه استفاده کنید. این تخفیف ها می توانند به دسته های خاص، محصولات، به مبلغ کل و غیره اعمال شوند. شما می توانید نیازمندی های مختلف غیر قابل شخص سازی را از طریق پلاگین های موجود در بازار ناپ کامرس بر...