گزارش وقایع

گزارش وقایع

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش گزارش وقایع

گزارش وقایع سیستم، لیستی از کلیه خطاها و هشدارهای بوجود آمده در سیستم را نمایش می دهد. این اطلاعات شامل، گزارش های خطایی که کاربر بوجود آورده است، تاریخ و شرح خطا است. روی گزینه نمایش کلیک کنید تا اطلاعات اضافهمربوط به خطا نمایش داده شود. همچنین می توانید روی گزینه حذف کلیک کنید تا خطا را از روی سیستم حذف کنید.

برای مشاهده خطاهای سیستم:

1. از گزینه سیستم در منو گزینه لاگ را انتخاب کنید. پنجره گزارش وقایع نمایش داده می شود.

گزارش وقایع

2. یکی یا تعداد بیشتر از گزینه های مرتبط با جستجو را تکمیل کنید:

 • در فیلد ایجاد شده از، تاریخ شروع را انتخاب کنید.
 • در فیلد ایجاد شده تا، تاریخ شروع را انتخاب کنید.
 • در فیلد پیام همه یا بخشی از پیام را انتخاب کنید.
 • از لیست کشویی سطح لاگ نوع گزارش قابل نمایش را انتخاب کنید:
  • همه
  • خطایابی
  • اطلاعات
  • هشدار
  • خطا
  • بحرانی

3. روی گزینه جستجو کلیک کنید. پنجره نمایش نتایج جستجو بر اساس مشخصه های جستجو که وارد کرده اید نمایش داده می شود.

توجه: هر گاه که بخواهید می توانید رو دکمه پاک کردن گزارش وقایع کلیک کنید تا همه گزارشات حذف شود.

4. بر روی گزینه نمایش کلیک کنید تا اطلاعات تکمیلی گزارش مورد نظر را مشابه زیر مشاهده کنید:

گزارش وقایع در ناپ کامرس

انصراف از نظر