جستجو
فیلترها

گزارش های کشور

گزارش های کشور

آموزش ناپ کامرس بخش گزارش های کشوری

گزارش کشور شامل لیست سفارشات بر اساس جمع سفارشات کشورهای مختلف می شود. این قسمت امکان مشاهده سفارشات از هر کشور را به صاحب فروشگاه میدهد.

برای مشاهده گزارش کشور مسیر گزارش کشوری → فروش ها را دنبال کنید.

 گزارش های کشوری در ناپ کامرس 

برای جستجو در گزارش، یک یا تعدادی از مشخصه های جستجوی زیر را وارد نمایید:

  •  تاریخ شروع
  • تاریخ پایان
  • وضعیت سفارش شامل همه، در انتظار، در حال پردازش، تکمیل شده یا لغو شده
  • وضعیت پرداخت شامل همه، در انتظار، مجاز، پرداخت شده، پس فرستاده شده، بطور جزئی پس فرستاده شده و تهی شده.
انصراف از نظر