جستجو
تومان
Persian
Back to all

گزارش های مشتری

گزارش های مشتری

آموزش ناپ کامرس بخش گزارش های مشتری

گزارشات مشتری اطلاعات کلی مربوط به مشتری های ثبت شده و سفارشات آنها را در اختیار صاحب فروشگاه ناپ کامرس می گذارد. برای مشاهده این گزارش ها مسیر  گزارش مشتری ها → مشتری ها را دنبال کنید.

در تب اول صفحه ی گزارشات مشتری، شما لیستی از 20 مشتری برتر براساس مجموع سفارشات را می بینید.

گزارش های مشتری ناپ کامرس

یک یا چند مشخصه جستجو را برای ایجاد گزارش وارد کنید:

  • تاریخ شروع برای هر جستجو
  • تاریخ پایان برای هر جستجو
  • وضعیت سفارش:  یکی از موارد همه، در انتظار، در حال پردازش، تکمیل و لغو شده.
  • وضعیت پرداخت: یکی از موارد همه، در انتظار، مجاز، پرداخت شده، پس فرستاده شده، بطور جزئی پس فرستاده شده و تهی شده.
  • وضعیت ارسال: یکی از موارد همه، نیازی به ارسال ندارد، هنوز ارسال نشده، بطور جزیی حمل شده، حمل شده و تحویل داده شده است.

در تب دوم صفحه گزارشات مشتری، می توانید لیستی از مشتریان را با تعداد سفارشات آن ها مشاهده کنید. این گزارش شامل مشتری ها براساس تعداد سفارش است.

یک یا چند مشخصه جستجو را برای ایجاد گزارش وارد کنید:

  • تاریخ شروع برای هر جستجو
  • تاریخ پایان برای هر جستجو
  • وضعیت سفارش:  یکی از موارد همه، در انتظار، در حال پردازش، تکمیل و لغو شده.
  • وضعیت پرداخت: یکی از موارد همه، در انتظار، مجاز، پرداخت شده، پس فرستاده شده، بطور جزئی پس فرستاده شده و تهی شده.
  • وضعیت ارسال: یکی از موارد همه، نیازی به ارسال ندارد، هنوز ارسال نشده، بطور جزیی حمل شده، حمل شده و تحویل داده شده است.

تب سوم نشان دهنده تعداد مشتریان ثبت نام شده در دوره معین است. شما می توانید تعداد کاربران ثبت شده، را طی آخرین روز، هفته، دو هفته، ماه و سال مشاهده کنید.

گزارش مشتری

نظرات
انصراف از نظر Close