جستجو
فیلترها

پیکربندی پرداخت ها

آموزش ناپ کامرس بخش پرداخت ها

پرداخت ها هسته تجارت الکترونیک است. این بخش تنظیمات عمومی فروشگاه برای دریافت پرداخت ها را پوشش می دهد. این بخش نحوه تنظیمات روش های پرداخت، واحدهای پول و محدودیت های پرداخت را شرح می دهد. 

(warning) توجه: ناپ کامرس شریک بسیاری از درگاه های اصلی پرداخت است و از آنها پشتیبانی می کند که در فروشگاه ناپ کامرس موجود است. 

(grey lightbulb) چگونگی نصب افزونه های پرداخت (و دیگر افزونه ها) را در قسمت افزونه ها جستجو کنید.

انصراف از نظر