پیکربندی فروشگاه اصلی

پیکربندی فروشگاه اصلی

آموزش ناپ کامرس بخش پیکربندی فروشگاه اصلی

بصورت پیش فرض هنگام نصب فروشگاه ناپ کامرس به شرح زیر پیکربندی می کنیم.

برای پیکربندی فروشگاه پیش فرض به مسیر فروشگاه ها→ تنظیمات بروید.

برای پیکربندی بر روی دکمه ویرایش در ردیف فروشگاه مورد نظر کلیک کنید

جزئیات فروشگاه اصلی را به ترتیب زیر تنظیم کنید:

  •  را تعریف کنید.
  • را وارد کنید.
  •  لیستی از HTTP_HOST های ممکن برای فروشگاه است. (مثلا yourstore.com ، www.yourstore.com تکمیل این بخش تنها زمانی لازم است که فروشگاه های چندگانه دارید.
  •  فروشگاه را انتخاب کنید. ممکن است بخواهید این گزینه را انتخاب نکنید. در این صورت اولین مورد (گزینه ای که کمترین عدد ترتیب نمایش را دارد) مورد استفاده قرار می گیرد.
  • تعریف نام شرکت
  • تعریف 
  • قرار دادن 
  • در قسمت  کد VAT شرکت را وارد نمایید. (مخصوص اتحادیه اروپا)
انصراف از نظر