جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

پردازش دستی (کارت اعتباری)

پردازش دستی (کارت اعتباری)

آموزش ناپ کامرس بخشپردازش دستی (کارت اعتباری)  

این درگاه ویژه اجازه میدهد  تمامی سفارشات با موفقیت در سایت ثبت شود، اما مشتری را به هیچ درگاه آنلاینی متصل نمیکند. این شیوه در صورتی که یکی از موارد زیر برقرار باشد پیشنهاد می شود:

    • همه سفارشات را بصورت آفلاین پردازش کنید.
    • همه سفارشات را بصورت دستی و از طریق سیستم پشتیبانی دیگری پردازش کنید.
    • سایت در مرحله تست و قبل از آنلاین شدن باشد.

  • after checkout mark of payment چه گزینه ای مشخص شده باشد.
  • the additional feeدر صورت استفاده از این شیوه را وارد نمایید.
  • مشخص کنید که آیا برای دریافت additional fee از درصد استفاده شود. اگر فعال نشده باشد یک مقدار ثابت افزوده خواهد شد.
نظرات
انصراف از نظر Close