جستجو
فیلترها

پاک کردن فایل های صادر شده قبلی

پاک کردن فایل های صادر شده قبلی

آمورش ناپ کامرس فارسی بخش پاک کردن فایل های صادر شده قبلی

در ادامه نشان میدهیم که چگونه می توانید فایل های ارسال شده قدیمی را حذف کنید.

 

برای حذف فایل های ارسال شده قدیمی

1. از گزینه سیستم در منو گزینه نگهداری و تعمیرات را انتخاب کنید. پنجره نگهداری و تعمیرات به شکل زیر نمایش داده می شود:

تعمیر و نگهداری

 

2. از قسمت حذف فایل های استخراج شده قبلی بر روی گزینه حذف  کلیک کنید. همه فایل های صادر شده و تولیده شده (مثل فایل های PDF و Excel ) جذف شده و از بانک اطلاعاتی پاک می شود.

انصراف از نظر