جستجو
تومان
Persian
Back to all

پاک کردن فایل های صادر شده قبلی

پاک کردن فایل های صادر شده قبلی

آمورش ناپ کامرس فارسی بخش پاک کردن فایل های صادر شده قبلی

در ادامه نشان میدهیم که چگونه می توانید فایل های ارسال شده قدیمی را حذف کنید.

برای حذف فایل های ارسال شده قدیمی

1. از گزینه سیستم در منو گزینه نگهداری و تعمیرات را انتخاب کنید. پنجره نگهداری و تعمیرات به شکل زیر نمایش داده می شود:

تعمیر و نگهداری

2. از قسمت حذف فایل های استخراج شده قبلی بر روی گزینه حذف  کلیک کنید. همه فایل های صادر شده و تولیده شده (مثل فایل های PDF و Excel ) جذف شده و از بانک اطلاعاتی پاک می شود.

نظرات
انصراف از نظر Close