جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

پاک کردن سبد خریدهای رها شده

پاک کردن سبد خریدهای رها شده

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش پاک کردن سبد خریدهای رها شده

در ادامه نشان میدهیم که چگونه می توانید سبدهای خرید و لیست علاقه مندی های رها شده را حذف کنید.

برای حذف سبدهای خرید و لیست علاقه مندی های رها شده

1. از گزینه سیستم در منو گزینه تعمیرات و نگهداری را انتخاب کنید. پنجره تعمیرات و نگهداری به شکل زیر نمایش داده می شود:


پاک کردن سبد خریدهای رها شده

2. از قسمت حذف موارد نامشخص سبد های خرید بر روی گزینه حذف کلیک کنید. همه سبدهای خرید که قبل از تاریخی مشخص ایجاد شده اند، پاک می شود.

نظرات
انصراف از نظر Close