جستجو
تومان
Persian
Back to all

ویژگی ها

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش ویژگی ها

ویژگی ها برای تعریف مشخصه های محصولات بکار می رود. ویژگی ها اطلاعات اضافه و تکمیلی را در صفحه جزئیات محصول فراهم می کند که می تواند در مقایسه محصولات با هم یا جستجو بر اساس این ویژگی ها بکار رود. شما می توانید تعداد نامحدودی از مشخصه ها را برای توصیف محصولات در کاتالوگ استفاده کنید. در مورد ویژگی های محصولات و مشخصه های محصولات بیشتر بدانید.

همچنین در ناپ کامرس به ویژگی های پرداخت دسترسی خواهید داشت. این ویژگی ها اطلاعات تکمیلی را در آخرین مرحله خرید یعنی در زمان پرداخت فراهم می کند.

نظرات
انصراف از نظر Close