جستجو
تومان
Persian
Back to all

ویژگی مشخصات

ویژگی مشخصات

آموزش ناپ کامرس فارسی بحش ویژگی مشخصات

ویژگی ها با مشخصات مشابه ویژگی های محصول است، اگرچه تنها به قصد ارائه اطلاعات بکار میروند (در صفحه جزئیات محصول نمایش داده می شود) و برای فیلتر کردن محصولات در صفحه جزئیات دسته بندی. مشخصات قیمت محصول را تعری نمیکند همانطور که از انبار کالا رهگیری انجام نمی دهد.

(grey lightbulb) بطور پیش فرض هیچ ویژگی مشخصاتی به از قبل در ناپ کامرس تعریف نشده است.

برای مشاهده و ویرایش لیست مشخصات محصول به مسیر ویژگی های مشخصات → ویژگی ها → بروشور بروید.

ویژگی های مشخصات

  • برای افزودن مشخصه جدید بر روی مورد جدید کلیک کنید.
  • در تب اطلاعات ویژگی، نام ویژگی مشخصه و ترتیب نمایش را وارد کنید.
  • بر روی ذخیره و ادامه ویرایش کلیک کنید تا به تنظیمات مشخصه وارد شوید.

ویژگی مشخصات ناپ کامرس

  • در تب گزینه ها بر روی مورد جدید کلیک کنید تا بتوانید مشخصه را وارد کنید.
  • نام و ترتیب نمایش را وارد کنید.

(warning) نکته: برای مشخصه رنگ، میتوانید گزینه مشخص کردن رنگ را انتخاب کنید. در این مورد، متغیر رنگ بجای نمایش بصورت متنی به شکل یک مستطیل رنگی نمایش داده می شود.

ویژگی های مشخصات

لیست کامل مشخصات چیزی شبیه این تصویر است.

(warning) نکته: برای مشخصه رنگ، میتوانید گزینه مشخص کردن رنگ را انتخاب کنید. در این مورد، متغیر رنگ بجای نمایش بصورت متنی به شکل یک مستطیل رنگی نمایش داده می شود.

ویژگی ها

بر روی گزینه ویرایش در کنار هر مشخصه کلیک کنید تا بتوانید مشخصات را ویرایش یا بطور کامل حذف کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close