جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

همه تنظیمات (پیشرفته)

همه تنظیمات (پیشرفته)

آموزش ناپ کامرس بخش همه تنظیمات(پیشرفته)

کل تنظیمات یک ابزار پیشرفته برای اصلاح تنظیمات سایت در یک صفحه است. به عنوان مثال: شما چندین فروشگاه دارید و نیاز به ایجاد یک کپی دقیق از تنظیمات اولین فروشگاه ناپ کامرس دارید. سپس تمام تغییرات را در یک صفحه با کمک «همه تنظیمات» انجام می دهد که در زمان صرفه جویی میکند.

اصلاح تنظیمات در این پنجره فقط برای کاربران پیشرفته توصیه می شود و تغییر این تنظیمات تا زمانی که کاربر بسیار با سیستم آشنا شده باشد، توصیه نمی شود،

تعریف تنظیمات:

برای این منظور به مسیر همه تنظیمات (پیشرفته) → تنظیمات → تنظیمات بروید. پنجره تمام تنظیمات (پیشرفته) نمایش داده می شود:

همه تنظیمات

به منظور افزودن یک تنظیم جدید، روی رکورد جدید کلیک کنید و پنجره به شرح زیر گسترش می یابد:

تنظیمات پیشرفته

یک تنظیم جدید را به صورت زیر اضافه کنید:

  • نام تنظیمات را وارد کنید.
  • مقدار تنظیم را وارد کنید.
  • تعریف کنید که این تنظیم در کدام فروشگاه قابل اجرا می باشد.

روی بروزرسانی کلیک کنید. تنظیم جدید در پنجره تمام تنظیمات نمایش داده می شود.

 (warning) نکته: شما می توانید بر روی دکمه ویرایش (ویرایش) در کنار هر پارامتر کلیک کنید، تا مقدار آن پارامتر را همانطور که در بالا توضیح داده شد، ویرایش کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close