نقش های مشتری

نقش های مشتری

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش نقش های مشتری

نقش مشتری در ناپ کامرس امکان ایجاد گروهی از کاربران وب سایت را فراهم می کند. شما می توانید گروه های مختلفی مانند: گروه مدیران فروشگاه، خریداران، فروشندگان و دیگر گروه ها را ایجاد کنید. شما هم چنین می توانید با استفاده از لیست کنترل دسترسی، حقوق و مجوزهای خاصی نظیر قیمت گذاری با تخفیف و سایر شرایط ویژه (مانند معافیت مالیاتی، حمل و نقل رایگان و غیره) را به این گروه ها اعطا نمایید.

افزودن نقش مشتری:

برای این منظور به مسیر نقش های مشتریان → مشتری ها بروید، پنجره نقش های مشتری نمایش داده می شود:

نقش های مشتری

روی مورد جدید کلیک کنید، پنجره افزودن نقش جدید مشتری نمایش داده می شود:

نقش های مشتری

اطلاعات زیر را تعریف کنید:

  • نام نقش مشتری
  • نام سیستم نقش مشتری
  • گزینه ارسال رایگان را برای اعطای حمل و نقل رایگان به مشتریان این نقش انتخاب کنید.
  • گزینه مغاف از مالیات، را برای خریدهای معاف از مالیات مخصوص مشتریان این نقش انتخاب کنید.
  • تعیین کنید که آیا این نقش فعال شود یا خیر.
  • نقش سیستم هست: این تنظیم نشان می دهد که آیا این نقش در کد استفاده می شود یا خیر. این گزینه از پیش انتخاب شده است و قابل تغییر نمی باشد.
  • برای انتخاب یک محصول خاص، روی دکمه Choose product که در کنار فیلد خریداری شده با محصول قرار دارد، کلیک کنید. مشتری پس از خرید این محصول (پرداخت) به این نقش مشتری افزوده می شود. توجه: در صورت بازپرداخت یا لغو سفارش شما باید به صورت دستی مشتری را از این نقش حذف کنید.

روی ذخیره کلیک کنید.

برای ویرایش نقش های مشتری، روی ویرایش که در ردیف آن قرار دارد، کلیک کنید. پنجره ویرایش نقش مشتری نمایش داده می شود، نقش های مشتری را همانطور که در بالا شرح داده شده است، ویرایش نمایید.

انصراف از نظر