نصب ناپ کامرس روی ویندوز سرور

ممکن است بخواهید یک سرور راه اندازی کنید و یا یک سرور مجازی (VPS) داشته باشید و بخواهید ناپ کامرس را در آن نصب کنید.
مراحل نصب:
1- نصب ویندوز سرور 2008 به بالاتر
پیشنهاد: Windows Server 2012

2- نصب .Net Framework
در ویندوز سرور 2008 ، دات نت فریم ورک 3.5 و در ویندوز سرور 2012 ، دات نت فریم ورک 4.5 و 3.5 را نصب کنید.

3. نصب SQL Server 2008 به بالاتر
پیشنهاد: اس کی ال سرور 2014 و یا 2016
نکته: اس کیو ال سرور 2016 ، SQL Server Management Studio را ندارد. بعد از نصب اس کیو ال سرور 2016 ، نرم افزار مدیریت اسکیو ال سرور را از طریق لینک زیر نصب نمایید:
https://msdn.microsoft.com/library/mt238290.aspx
Download SQL Server Management Studio

4. ایجاد دیتابیس
وارد نرم افزار Microsoft SQL Server Management Studio  شوید و یک دیتابیس ایجاد کنید. بعدا در حین نصب باید نام این دیتابیس را وارد نمایید.

5. نصب IIS
هنگام نصب IIS فراموش نکنید که در زیربخش Development گزینه های زیر را هم حتما تیک بزنید:
+ Security
      - Basic Authentication
+ Development
     - Net Extensibility 4.5
      - ASP.NET 4.5
بعد از نصب از طریق زیر .net framework 4.5  را برای IIS تنظیم کنید:
از طریق  command وارد پوشه زیر شوید:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319
دستور زیر را اجرا نمایید
aspnet_regiis -i

6- کپی فایل نصب بدون سورس به IIS
کپی فایلnopCommerce_3.80_NoSource.rar به پوشه C:\inetpub\wwwroot

7- دسترسی به کاربر IUSER
به کاربر IUSER به پوشه www دسترسی Full بدهید.

8- نصب ناپ کامرس
وارد مرورگر وب شوید و آدرس localhost و یا 127.0.0.1 و یا آدرس IP سرور را وارد نمایید و مراحل نصب را دنبال کنید.
Write a comment