جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

مکان تحویل

مکان تحویل

آموزش ناپ کامرس بخش مکان تحویل

محل تحویل، گزینه ای است که امکان انتخاب محل دریافت بسته های خرید را برای مشتریان فراهم می کند.

برای مدیریت محل تحویل:

به مسیر نقاط تحویل →ارسال → تنظیمات بروید. صفحه ارائه دهنده محل تحویل نمایش داده می شود:

مکان تحویل

به طور پیش فرض، تنها یک گزینه تحویل در فروشگاه در دسترس می باشد.

برای ویرایش محل های تحویل موجود و یا مورد جدید، روی گزینه پیکربندی در جدول کلیک کنید، صفحه پیکربندی باز خواهد شد:

مکان تحویل

روی گزینه اضافه کردن مورد جدید کلیک کنید. پنجره مورد نظر نمایش داده می شود:

مکان تحویل

جزئیات زیر را تعریف کنید:

  • نام محل تحویل
  • در صورت نیاز توضیح بنویسید.
  • یک کشور را از لیست انتخاب کنید.
  • شهر و یا یک آدرس با کد پستی
  • ساعت های یاز بودن محل بارگیری و تحویل
  • Pickup fee را تعیین نمایید
  • فروشگاه که از این محل تحویل استفاده می کنند.

تغییرات را ذخیره کنید.

به منظور ویرایش جزییاتی که وارد کرده اید، روی ویرایش در کنار محل تحویل، کلیک کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close