جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

مشترکین خبرنامه

مشترکین خبرنامه

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش مشترکین خبرنامه

در هنگام ثبت نام، مشتری می تواند گزینه عضویت در خبرنامه برای دریافت خبرنامه های ناپ کامرس را انتخاب کند.

راه دیگر تکمیل لیست ایمیل مشترکین export the list of subscribers به یک فایل خارجی CSV و import list of subscribers from an external CSV به nopCommerce است.

برای صدور / ورود لیست مشترکین خبرنامه مسیر مشترکین خبرنامه→ جشنواره ها را دنبال کنید.

توجه: شما می توانید ورود اطلاعات از CSV را برای وارد کردن لیست مشترکین در فرمت CSV انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که هر خط از فایل CSV در فرمت زیر است: email_address,is_active,store_id (پارامتر store_id اختیاری است). به عنوان مثال:test@test.com، درست است. برای صدور لیست مشترکان، میتوانیداستخراج به عنوان CSV را انتخاب کنید.

جستجوی مشترکین:

درصفحه مشترکین خبرنامه، می توانید مشترکین خاصی را با استفاده از مشخصه های جستجو یافت کنید:

تاریخ شروع و تاریخ پایان جستجو مشخص کنید.

ایمیل مشترک را جستجو کنید و یا این فیلد را خالی بگذارید و بر روی جستجو کلیک کنید تا همه مشترکین ثبت شده خبرنامه در سیستم را بیابید.

از لیست فعال، مشترکین فعال و غیرفعال را انتخاب کنید.

از لیست نقش های مشتری کابران مشترک شده در خبرنامه از نقش مشتری خاصی را انتخاب کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close