جستجو
تومان
Persian
Back to all

مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش مدیریت سیستم

این فصل جنبه های فنی اجرای فروشگاه ناپ کامرس را بررسی می کند و چگونگی گسترش قابلیت های فروشگاه را به وسیله امکانات فنی مانند: افزونه های خارجی اضافی، احراز هویت خارجی برای فرایند خرید آسانتر، پیکربندی ویجت ها و تنظیم حساب های ایمیل توصیف می کند.

این فصل بیشتر روی بخش back-end تمرکز می کند و front-end  در فصل طراحی پوشش داده شده است.

نظرات
انصراف از نظر Close