جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

محلی سازی

محلی سازی

بومی سازیآموزش ناپ کامرس بخش محلی سازی

گر می خواهید یک زبان جدید را به فروشگاه خود اضافه کنید، باید:

الف) از فروشگاه ناپ کامرس بازدید کنید.

 • ب) نتایج را بر اساس بسته های زبان مرتب کنید و بسته زبان مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • ج) دستورالعمل های اطلاعات بسته زبان را دنبال کنید.

اگر اشتباهی در ترجمه یافتید یا مایل به نام گذاری اختیاری هستید، می توانید عبارات منبع زبان را ویرایش کنید.

برای مدیریت عبارات منبع زبان:

به مسیر زبان ها → تنظیمات  بروید. پنجره زبان ها نمایش داده می شود:

زبان ها

روی ویرایش در کنار زبان کلیک کنید. در پنجره ویرایش جزئیات زبان، زبان String resources را انتخاب کنید.

 

به عنوان مثال: شما می خواهید نام پانل را در بالای صفحه از «Administration » به «Control panel» تغییر دهید. (همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید)

 

الف) در قسمت نام منابع،Administration  را وارد کنید. اگر منبع عبارت مورد نیاز پیدا شد، روی ویرایش در کنار آن کلیک کنید.

ب) نام جدید را در قسمت مقدار وارد کنید و روی بروزرسانی کلیک کنید.


Resource name. Value

ج) تغییرات اعمال می شوند.

برای افزودن یک منبع عبارت جدید، روی رکورد جدید کلیک کنید، این پنجره گسترش یافته، شما را قادر به اضافه کردن یک رکورد منبع جدید در شبکه به صورت زیر می سازد :

بومی سازی

  • در فیلد نام منبع، شناسه عبارت منبع را وارد کنید.
  • در فیلد مقدار منبع، یک مقدار برای این شناسه عبارت منابع وارد کنید.

روی ذخیره کلیک نمایید.

Localization settings (تنظیمات بومی سازی) :

به منظور پیکربندی تنظیمات محلی سازی، به تنظیمات عمومی →تنظیمات  → تنظیمات  بروید.

 • گزینه بارگذاری همه منابع در هنگام شروع را برای بارگذاری همه منابع محلی در راه اندازی برنامه انتخاب کنید.
 • گزینه بارگذاری همه منابع محلی سازی شده در هنگام شروع را برای بارگذاری تمام خصوصیات محلی شده در هنگام راه اندازی برنامه انتخاب نمایید.
 • گزینه بارگذاری همه نام های مناسب موتور جستجو در هنگام شروع را برای بارگذاری تمام نام های موردپسند موتور جستجو در راه اندازی برنامه انتخاب نمایید.
 • گزینه استفاده از تصاویر برای انتخاب زبان را برای استفاده از تصاویر به جای نام های زبان انتخاب کنید.
 • گزینه URLهای مورد پسند سئو با فعال بودن چند زبانه را برای مجاز بودن URL های دوستانه SEO برای همه زبان ها انتخاب نمایید.
 • گزینه تشخیص خودکار زبان را برای تشخیص زبان بر اساس تنظیمات مرورگر مشتری انتخاب کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close