جستجو
تومان
Persian
Back to all

محصولات قابل دانلود

محصولات قابل دانلود

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش محصولات قابل دانلود

برای ایجاد محصولات قابل دانلود، در تب اطلاعات محصول گزینه   را فعال کنید.

محصولات قابل دانلود

مشخصات زیر را تعریف کنید:

  • بارگذاری فایل یا استفاده از آدرس دانلود. در حالتی که گزینه دوم را انتخاب کنید باید مسیر فایل URLرا  را وارد کنید.
  • دانلود نامحدود – در صورتی که محصول را می توان نامحدود دانلود کرد. هنگامی که این گزینه انتخاب نشده است، یک فیلد اضافی حداکثر دانلود نشان داده می شود. حداکثر تعداد دانلودها که بعد از خرید محصول به مشتری داده می شود را وارد کنید .
  • تعداد روز مدت زمانی است فایل قابل دسترس است. اگر می خواهید فایل برای مدت نامحدود در دسترس باشد این گزینه را خالی بگذارید.
  • دانلود نوع فعال سازی:
    • هنگامی که سفارش پرداخت می شود - این گزینه را انتخاب کنید تا دانلود تنها زمانی که وضعیت پرداخت سفارش پرداخت شده باشد .
    • به صورت دستی - این گزینه را انتخاب کنید تا کنترل را به مدیر فروشگاه ناپ کامرس منتقل کنید. هنگامی که این گزینه انتخاب شده است، مدیر باید به صورت دستی دانلود را فعال کند. این گزینه در زبانه محصولات صفحه جزئیات سفارش انجام می شود .
  • دارای توافقنامه کاربری - اگر مشتری باید موافقت کاربر را تایید کند تا بتواند محصول را دانلود کند. سپس ویرایشگر متن، متن توافقنامه را نمایش می دهد که شما را قادر به وارد کردن / ویرایش متن توافقنامه کاربر می کند .
  • دارای فایل نمونه - اگر این گزینه انتخاب شود، با آپلود فایل یا وارد کردن URL فایل نمونه را دانلود کنید . توجه داشته باشید که اگر صاحب فروشگاه یک نمونه را آپلود کند، فایل در صفحه جزئیات محصول نمایش داده می شود و می تواند بدون هیچ هزینه ای توسط هر مشتری دانلود شود .
نظرات
انصراف از نظر Close