جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

محصولات

محصولات

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش محصولات

افزودن محصولات و تنظیمات آن یکی از مهمترین وظایف صاحب فروشگاه است. شما باید نوع محصول را مشخص کنید، محصولات را به دسته بندی ها اختصاص دهید، انتخاب های مختلف و تصاویری به محصول اختصاص دهید، برچسب های محصول را تعریف کنید و دیگر پارامترهای SEO را وارد کنید. همه این عملیات باعث میشود تا پیدا کردن و مقایسه محصولات توسط مشتریان، دقیق تر و موثرتر باشد.

افزودن محصول همچنین تنظیمات داخلی مهمی دارد، مثل انبارداری و پارامترهای حمل و نقل.

در بخش افزودن محصولات نحوه ایجاد محصولات جدید را در ناپ کامرس بیاموزید:

  • افزودن محصولات

  • ویرایش توده ای محصولات

  • وارد/صادر کردن

  • تگ های محصولات

  • بررسی محصولات

نظرات
انصراف از نظر Close