جستجو
فیلترها

محدودیت های روش پرداخت

محدودیت های روش پرداخت

آموزش ناپ کامرس بخش محدودیت های روش پرداخت

محدودیت های روش پرداخت به شما اجازه می دهد پرداخت های کشورهای خاصی را محدود نمایید . 

برای این کار به مسیر محدودیت های روش پرداخت → پرداخت → تنظیمات مراجعه کنید.


 

 

  • کشور یا کشورها موردنظر خود که نمیخواهید شیوه پرداخت در آن ها not be available را انتخاب کنید
  • دکمه ذخیره را بزنید 

(warning) توجه: درصورت نیاز، شما می توانید ستون محدودیت را به تمامی کشورها اعمال کنید.

انصراف از نظر