جستجو
تومان
Persian
Back to all

محدودیت های روش پرداخت

محدودیت های روش پرداخت

آموزش ناپ کامرس بخش محدودیت های روش پرداخت

محدودیت های روش پرداخت به شما اجازه می دهد پرداخت های کشورهای خاصی را محدود نمایید .

برای این کار به مسیر محدودیت های روش پرداخت → پرداخت → تنظیمات مراجعه کنید.


 

  • کشور یا کشورها موردنظر خود که نمیخواهید شیوه پرداخت در آن ها not be available را انتخاب کنید
  • دکمه ذخیره را بزنید

(warning) توجه: درصورت نیاز، شما می توانید ستون محدودیت را به تمامی کشورها اعمال کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close