فناوری و سیستم مورد نیاز

فناوری و سیستم مورد نیاز

به منظور اجرای ناپ کامرس، شما نیاز به نصب موارد زیر بر روی سرور/ کامپیوتر خود دارید:

 سیستم عامل های پشتیبانی شده:

  • ویندوز ۷ یا بالاتر
  • ویندوز سرور ۲۰۰۸ یا بالاتر
  • وب سرورهای پشتیبانی شده:
  • Internet Information Service (IIS) 7.0 یا بالاتر
  • برای nopCommerce 4.10 یا بالاتر  NET Core 2.1 runtime. را نصب کنید. (دانلود)
  • برای nopCommerce 4.00 نرم افزار NET Core Window Server hosting runtime. را نصب کنید. (دانلود)
  • برای nopCommerce 3.90 یا پاین تر. (ASP.NET 4.5 (MVC 5.0 و Microsoft .NET Framework 4.5.1 یا بالاتر

پایگاه داده های پشتیبانی شده:

  • MS SQL Server 2008 R2 یا بالاتر

مرورگرهای پشتیبانی شده

  • Microsoft Internet Explorer 9 و بالاتر (IE6 و IE7 در نسخه های قبل از 3.60 پشتیبانی می شوند، IE8 در نسخه های قبل از4.10 پشتیبانی می شود)
  • Mozilla Firefox 2.0 یا بالاتر
  • Google Chrome 1.x
  • Apple Safari 2.x

 

برای nopCommerce 4.10 یا بالاتر. MS Visual Studio 2017 (نسخه 15.7 یا بالاتر). و فراموش نکنید که NET Core SDK. (دانلودرا نصب کنید. مورد نیاز برای توسعه دهندگانی که مایل به ویرایش کد منبع هستند.

برای nopCommerce 4.00 یا کمتر. MS Visual Studio 2017 (نسخه 15.3 یا بالاتر). و فراموش نکنید که NET Core SDK. (دانلود) را نصب کنید. مورد نیاز برای توسعه دهندگانی که میخواهند کد منبع را ویرایش کنند.

(warning)توجه: اگر شما تصمیم به استفاده از ویژگی  چند فروشگاهی با SSL دارید، ویندوز سرور 2012 با IIS 8 مورد نیاز است زیرا از  (Server Name Indication)  SNI پشتیبانی می کند .

انصراف از نظر