search
Filters

طراحی

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش طراحی

این بخش شامل اصول اولیه تنظیمات  طراحی فروشگاه شما میباشد.یک راهنما جداگانه ای در این فصل قرارداده شده .در این فصل ما روند نصب کردن قالب و تنظیمات رسانه را بررسی میکنیم.اگر شما نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد سفارشی سازی تم گرافیکی دارید، بهراهنمای طراح مراجعه کنید.

blog.comments.leaveyourcomment