صف پیام ها

صف پیام ها

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش صف پیام ها

ایمیل ها در ناپ کامرس سریعا فرستاده نشده و در صف قرار می گیرند. صف پیام شامل همه ایمیل هایی است که تابحال فرستاده شده اند و یا هنوز ارسال نشده اند.

برای بارگذاری صف پیام ها از این طریق اقدام کنید:

1- از منوی "سیستم "، "صف پیام" را انتخاب کنید. پنجره صف پیام نمایش داده خواهد شد:صف پیام ها

2- یکی یا برخی از اطلاعات زیر را برای جست و جوی صف پیام وارد نمایید:

- در کادر "تاریخ شروع"، تایخ شروع صف پیام را انتخاب کنید.

- از کادر "تاریخ پایان"، تاریخ پایان صف پیام را انتخاب نمایید.

"از کادر "، آدرس مبدأ صف پیام را وارد نمایید.

- از کادر ""، آدرس مقصد صف پیام را وارد نمایید.

- اگر می خواهید فقط ایمیل هایی را جست و جو کنید که هنوز ارسال نشده اند، کادر "" را انتخاب کنید.

- در کادر "حداکثر تلاش ارسال"، تعداد بیشترین دفعاتیکه برای ارسال یک پیام تلاش شده است را وارد کنید.

- در کادر"به طور مستقیم به ایمیل #"ایمیل موردنظر خود را وارد کنید و روی دکمه "برو" کلیک نمایید تا ایمیل موردنیاز  نمایش داده شود.

3- روی دکمه "بارگذاری " کلیک کنید تا صف پیام ها مطابق اطلاعات وارد شده بارگذاری شود.

توجه: شما می توانید با زدن دکمه ی "حذف موارد انتخاب شده"، ایمیل های انتخاب شده را از لیست حذف نمایید.

شما می توانید با زدن "حذف همه"، تمامی ایمیل ها را حذف نمایید.

انصراف از نظر