جستجو
فیلترها

سفارش خرید

سفارش خرید

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش سفارش خرید

سفارش های خرید معمولا برای آژانس های دولتی یا کسب و کارهای بزرگ استفاده می شود. بجای پرداخت مستقیم از طریق سایت، خریداران درخواستی ارسال می کنند و شما برای آنها یک Purchase order (PO) میفرستید که مشتری پرداخت را به شما بازمیگرداند. بیشتر سفارشات خارج از نرم افزار پردازش می شود.

 

Purchase order

 

اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

  • مشخص کنید که آیا این شیوه برای Multiple stores or a certain store در دسترس است.
  • مقدار Additional fee را وارد کنید.
  • مشخص کنید که آیا additional fee as percentage دریافت شود.
  • مشخص کنید که آیا Shippable product is required است.
انصراف از نظر