search
Filters

حذف کاربران مهمان

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش حذف کاربران مهمان

در ادامه نشان میدهیم که چگونه می توانید رکوردهای کاربران مهمان را حذف کنید.

برای رکوردهای کاربران مهمان

1. از گزینه سیستم در منو گزینه تعمیرات ونگهداری را انتخاب کنید. پنجره تعمیرات و نگهداری به شکل زیر نمایش داده می شود:


حذف کاربران میهمان

 

2. از قسمت حذف مشتریان مهمان بر روی گزینه حذف کلیک کنید. این گزینه به شما امکان حذف رکوردهای ساخته شده توسط کاربران مهمان را می دهد.

نکته: تنها اطلاعات کاربران مهمانی حذف می شود که سفارش خرید یا اطلاعاتی (نظیر نقد و بررسی یا نظر در اخبار) نداشته باشند پاک می شود.

blog.comments.leaveyourcomment