تگ های محصولات

تگ های محصولات

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش تگ های محصولات

برچسب های محصول کلمات کلیدی برای شناسایی محصول هستند. آنها برای دسته بندی محصولات با استفاده از ویژگی خاص و برای فعال کردن جستجوی خاص و محدود محصولات استفاده می شوند .

(grey lightbulb) به عنوان مثال، اگر شما لباس می فروشید و می خواهید برچسب هایی را برای تی شرت ایجاد کنید، می توان آن را با "تی شرت"، "پنبه " ، "پولو" و غیره برچسب گذاری کنید.

برای ویرایش برچسب های محصول که در فروشگاه عمومی نمایش داده می شوند، به مسیر  برچسب های محصول → بروشور بروید .

تگ های محصولات

در صفحه برچسب های محصول، می توانید ببینید که چند محصول دارای یک برچسب خاص هستند، و با کلیک روی دکمه ویرایش در کنار آن، برچسب را ویرایش کنید .

 

افزودن برچسب محصولات

هنگام افزودن یا ویرایش یک محصول می توانید برچسب ها را در صفحه ویرایش جرئیات برچسب محصول اضافه کنید .

تگ های محصولات ناپ کامرس

انصراف از نظر