جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

تایید هویت با فیسبوک

تایید هویت با فیسبوک

آموزش ناپ کامرس بخش تایید هویت با فیسبوک

شما می توانید احراز هویت از طریق فیس بوک را در پنجره پیکربندی فیس بوک، همانطور که در زیر توضیح داده شده است پیکربندی کنید.

پیکربندی احراز هویت فیس بوک :

  • الف)  فیس بوک را با کلیک روی دکمه ویرایش در کنار Facebook external authentication، فعال سازید و گزینه فعال را بررسی کنید و روی بروزرسانی کلیک نمایید. گزینه فعال  از false به true تغییر می کند.
  • ب) روی تنظیم کلیک کنید، پنجره پیکربندی فیس بوک نمایش داده می شود:

تایید هویت با فیسبوک

  • ج) در فیلدApp ID/API Key ، شناسه کلیدی مشتری فیس بوک خود را وارد کنید. شما می توانید آن را در صفحه برنامه فیس بوک خود پیدا کنید.
  • د) در فیلدApp secret ، اطلاعات محرمانه برنامه فیس بوک خود را وارد کنید. شما می توانید آن را در صفحه برنامه فیس بوک خود پیدا کنید.
  • ه) روی ذخیره کلیک کنید.
نظرات
انصراف از نظر Close