جستجو
تومان
Persian
Back to all

تاریخ و محدوده تحویل

تاریخ و محدوده تحویل

آموزش ناپ کامرس بخش تاریخ و محدوده تحویل

تاریخ های تحویل:

تاریخ تحویل، زمانی تقریبی تحویل کالا به مشتری را نشان می دهد. تاریخ تحویل می تواند روی محصولات اعمال و در صفحات جزئیات محصول نمایش داده شود. 

برای اضافه کردن تاریخ تحویل جدید: 

به مسیر تاریخ و محدوده →ارسال →تنظیمات بروید، پنجره تاریخ تحویل نمایش داده می شود:

تاریخ و محدوده تحویل

روی مورد جدید کلیک کنید. پنجره اضافه کردن تاریخ تحویل جدید نمایش داده می شود:

تاریخ و محدوده تحویل

در قسمت نام، عنوان تاریخ تحویل جدید را وارد کنید که معمولا یک محدوده زمانی است.

در قسمت ترتیب نمایش، محل قرارگیری این تاریخ تحویل را وارد کنید، 1 نشان دهنده بالای لیست است.

محدوده های موجودی محصول:

شما می توانید محدوده دسترسی به محصول را در مسیر تاریخ و محدوده→ ارسال → تنظیمات تنظیم کنید. این گزینه در صفحه ویرایش محصول نمایش داده خواهد شد.

تاریخ و محدوده تحویل

برای افزودن محدوده خود، روی مورد جدید کلیک کنید.

تاریخ و محدوده تحویل

در قسمت نام ، نام محدوده جدید را وارد کنید، مثلا 2 ماه.

نظرات
انصراف از نظر Close