جستجو
تومان
Persian
Back to all

انجمن

انجمن

آموزش ناپ کامرس بخش انجمن

انجمن ها سایتهای بحث و بررسی آنلاین هستند که مردم می توانند در قالب پیام های پست شده با یکدیگر مکالمه داشته باشند و بسته به سطح دسترسی کاربر، ممکن است پیام ارسال شده قبل از نمایش روی سایت توسط یک ناظر بررسی و تایید شود. انجمنممکناست شامل تعدادی زیرانجمن باشد که هر کدام دارای موضوعات مختلفی هستند.

 نکته: در فروشگاه ناپ کامرس انجمن ها به طور پیش فرض غیر فعال است و برای فعال کردن آن، به مسیر تنظیمات انجممن → تنظیمات → تنظیمات بروید و اطمینان حاصل فرمایید که فعال شده باشد. لینک انجمن ها باید در منوی فروشگاه عمومی نمایش داده شود.

برای مدیریت انجمن ها (در داخل گروه های انجمن) به مسیر  انجمن ها → مدیریت محتوا بروید.

 

افزودن یک گروه انجمن جدید:

 

روی دکمه افزودن گروه جدید انجمن کلیک کنید.

 

  • نام گروه جدید را تعریف کنید.
  • در قسمت ترتیب نمایش، نحوه نمایش گروه را وارد کنید، مقدار 1 نشان دهنده نمایش گروه در بالای لیست است.
  • روی ذخیره کلیک کنید.

 

افزودن یک انجمن جدید:

  • از لیست گروه انجمن، گروه انجمن موردنظر را انتخاب کنید.
  • نام انجمن جدید را وارد کنید.
  • یک توضیحات برای انجمن جدید وارد کنید.
  • در قسمت ترتیب نمایش، دستور نمایش گروه را وارد کنید، نحوه نمایش گروه را وارد کنید، مقدار 1 نشان دهنده نمایش گروه در بالای لیست است.
  • روی ذخیره کلیک کنید.

برای دیدن مثالی از چگونگی کار انجمن ها به سایت زیر مراجعه کنید :

http://www.nopcommerce.com/boards/

nopCommerce forums

نظرات
انصراف از نظر Close