search
Filters

انبار کالا

آموزش ناپ کامرس بخش انبار کالا

فروشگاه ناپ کامرس از انبارهای متعدد پشتیبانی می کند. این ابزار به صاحب فروشگاه موجودی انبارهایش را رهگیری و نگهداری کرده و خدمات پشتیبانی اش را ارتقا دهد. 

بخش زیر نحوه اضافه کردن انبارها را توضیح می دهد، که شامل جزئیات انبار مانند: نام، کشور، آدرس و موارد دیگر می باشد. 

برای افزودن انبارهای جدید:

 

مسیر انبارها → ارسال  → تنظیمات را دنبال کنید. پنجره انبارها نمایش داده می شود:

انبار کالا

روی مورد جدید کلیک کنید، پنجره افزودن یک انبار جدید نمایش داده می شود:

انبار کالا

جزئیات انبار را تعریف کنید:

  • نام
  • کشور انبار
  • استان انبار
  • شهر انبار
  • آدرس 1انبار
  • کدپستی انبار
  • در فیلد نظر مدیر، نظر اختیاری یا اطلاعاتی را برای استفاده داخلی وارد کنید.
blog.comments.leaveyourcomment