جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

انبار کالا

انبار کالا

آموزش ناپ کامرس بخش انبار کالا

فروشگاه ناپ کامرس از انبارهای متعدد پشتیبانی می کند. این ابزار به صاحب فروشگاه موجودی انبارهایش را رهگیری و نگهداری کرده و خدمات پشتیبانی اش را ارتقا دهد.

بخش زیر نحوه اضافه کردن انبارها را توضیح می دهد، که شامل جزئیات انبار مانند: نام، کشور، آدرس و موارد دیگر می باشد.

برای افزودن انبارهای جدید:

مسیر انبارها → ارسال  → تنظیمات را دنبال کنید. پنجره انبارها نمایش داده می شود:

انبار کالا

روی مورد جدید کلیک کنید، پنجره افزودن یک انبار جدید نمایش داده می شود:

انبار کالا

جزئیات انبار را تعریف کنید:

  • نام
  • کشور انبار
  • استان انبار
  • شهر انبار
  • آدرس 1انبار
  • کدپستی انبار
  • در فیلد نظر مدیر، نظر اختیاری یا اطلاعاتی را برای استفاده داخلی وارد کنید.
نظرات
انصراف از نظر Close