search
Filters

اخطارها

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش اخطارها

در ادامه نشان میدهیم که چگونه هرگونه اخطار موجود در سایت را مشاهده کنید.

برای مشاهده اخطارهای فروشگاه ناپ کامرس به گزینه سیستم در منو رفته و سپس گزینه  هشدارها را انتخاب کنید.

اخطارها

blog.comments.leaveyourcomment