جستجو
فیلترها

ابزارهای تبلیغاتی

ابزارهای تبلیغاتی

آموزش ناپ کامرس بخش ابزارهای تبلیغاتی

فروشگاه ساز ناپ کامرس امکان استفاده از بسیاری ابزارهای تبلیغاتی را برای بازاریابی فروشگاه شما می دهد. این ابزارها می توانند به شما در افزایش آشنایی مشتریان از نام تجاری شما، تشویق شرکای کاری شما، مشارکت فروشندگان در برنامه های مربوطه و ارائه پیشنهاد معاملات خوب به مشتریان شما (مانند تخفیف، قیمت پایه)، اعمال تخفیف ها، و ایجاد وفاداری کمک کنند.

انصراف از نظر